SDH Tetetice

Vítám Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů Tetětice

Hasičské desatero

1.Nehledej v dobrovolném sboru hasicském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštestí.

2.Jsi-li hasicským dobrovolníkem, bud jím celou duší a celým telem, nemáš-li dobré vule, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré veci na obtíž.

3.Bud obetavý a statecný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytecne nevydávej se v nebezpecí a dbej v cinnosti hasicské svého zdraví.

4.Jsi-li cinovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kterí Te zvolili, ocekávají od Tebe cinnosti zvýšenou a všechny prednosti tela i duše.

5.Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdelanejší, nepohrdej jimi, ale hled se jich povznést.

6.Pamatuj, že na hasicském dobrovolníku se žádá povaha prímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání pocestná a vlídná.

7.Užitecnost hasicského zrízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasicské dlužno vždy a všude slušným zpusobem hájit.

8.Nevyvolávej ve spolku ruznic, sporu a pohoršení, ale pricin se kvuli dobré veci, abys všeliké neshody prátelským zpusobem zamezil nebo usmíril.

9.Máš-li na sobe cestný stejnokroj hasicského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným zpusobem a chováním nezpusobíš hanbu jen sobe, ale zarízení, jakož odznak nosíš.

10.Jsi-li clenem hasicské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem rid a pak budeš dobrým hasicským dobrovolníkem.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.