SDH Tetetice

Vítám Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů Tetětice

Principy hašení požárů

Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř základních principů přerušení hoření. Principy hašení, respektive přerušení hoření, ale nesmíme zaměnit za způsoby hašení, kterých je mnoho, ale vycházejí vždy z principů hašení.

1. Princip ochlazování
Je založen na ochlazování oblasti hoření a povrchu hořlavé látky - voda, težká hasící pěna apod.). Ochlazením nastává snížení rychlosti uvolňování hořlavých plynů a par z hořlavé látky nebo materiálu, čímž se snižuje koncentrace v hořlavé směsi. Pokračuje-li ochlazování i nadále, stane se směs nehořlavou, dochází k přerušení hoření.

2. Princip izolace
Je založen na izolaci oblasti hoření od hořlavé látky - hasící pěny, něhořlavé sypké materiály, některé druhy hasících prášků apod.

3. Princip zřeďování
Je založen na principu zředění reagujících nebo hořícich látek - inertní plyny, vodní pára, spálené plyny apod.

4. Princip zpomalování chemické reakce
Je založen na zpomalení reakce plamenného hoření - hasící prášky, halony apod.

Při volbě vhodného hasiva musíme respektovat základní potřeby a požadavky účinného hašní i vlivu hasebních látek na životní prostředí. Zvolená hasební látka by měla mít vysokou účinnost, respektive hasební efekt a samozřejmě i přijatelnou cenu. I vodou je proto nutno hasit efektivně a k hašení použít jen nezbytně nutné množství tohoto hasiva.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.