SDH Tetetice

Vítám Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů Tetětice

První pomoc

PRVNÍ POMOC
 
Zásady laické první pomoci
 
CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péce nebo lécba poskytnutá postiženému pred príjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

CÍLE PRVNÍ POMOCI - tri cíle první pomoci jsou:
zachránit život
zabránit zhoršení zdravotního stavu
urychlit proces uzdravení
PRIORITY - je nutné zajistit tri základní životní funkce:
je nezbytné zpruchodnit a udržet pruchodné dýchací cesty
dýchání je v prípade potreby nutné obnovit a udržovat umelým dýcháním
je nezbytné obnovit a udržet krevní obeh neprímou srdecní masáží a zastavením krvácení
JAKÉ VYBAVENÍ POTREBUJETE - nepotrebujete žádnou zvláštní výbavu. Dobre vybavená lékárnicka pro první pomoc obsahuje radu užitecných pomucek, ale ne vždy ji máte v prípade potreby pohotove k dispozici. Mužete však použít cokoliv co je práve k dispozici, mužete improvizovat, pokud je to potreba.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA - velmi duležité je nestát se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepribližujte se proto k postiženému, pokud se pritom dostává do nebezpecí i váš život (napr. úraz elektrickým proudem). Nejdríve se zabývejte temi, kdo jsou nejvážneji zraneni. Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým muže podstatne zhoršit jeho zranení.

UVOLNĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - dýchání je možné jen tehdy, když je prostor mezi nosem a ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech. V bezvědomí dochází totiž k uvolnění žvýkacích svalů a jazyk zapadá a ucpává hrdlo. Kromě toho i zvratky hromadící se v hltanu mohou zneprůchodnit dýchací cesty zraněného.
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.